Prin parcurgerea cursului Managementul Intreprinderilor de Transport, II, studentii de la programul de masterat Logistica Transporturilor obtin competente care pot sta la baza deciziilor manageriale ale unui operator de transport referitoare la: consolidarea pozitiei pe o piata concurentiala sau pe o piata de monopol spatial (in cazul distributiei marfurilor, de exemplu), dezvoltarea activitatii firmei tinand cont de randamentele de densitate si de scara a serviciului; specializarea sau diversificarea serviciului, in diferite conditii economice exogene; determinarea elasticitii costului prestatie la modificarea diferitelor variabile ale pietei; fundamentarea pretului/ tarifului in diferite conditii de negociere.